Versionshistorik


1.2.1 (2022-03-30)


Bugfixar.


1.2 (2022-03-07)


Nu kan man logga in via mobilen!


1.1 (2022-03-07)


Viktiga uppdateringar för användarna och säkerheten.


1.0 (2019-09-01)


Första versionen av Röda Tråden 4 lanseras!