Projektkurs i nära samverkan med näringslivet


Definition av projektarbete i nära samarbete med näringslivet
Kurs eller moment inom detta område följer den generella definitionen av projektkurs, med följande tilläggskrav:

  • Beställaren ska representera näringsliv eller samhälle (dock ej akademien).
  • Med samhälle/näringsliv avses privata företag såväl som kommunala, regionala och statliga organisationer.
  • Med nära samarbete avses projekt som genomförs i praktiken utanför campus på företaget/organisationen eller som genomförs på campus men där studenten har en tydlig samverkan och kommunikation med företaget/organisationen utanför campus.