Beräkningsfysik


Beräkningsteknik är ett samlingsnamn som täcker in de väsentliga delarna inom datorbaserad beräkning/simulering/visualisering. Dessa olika tekniker gör det möjligt att beskriva och analysera komplicerade fenomen och system inom t.ex. naturvetenskap, teknik och medicin. Inom näringslivet kan kostnadseffektiviseringar göras genom att experiment och fysiska modeller kombineras med datorbaserad simulering så att en optimering av slutprodukterna kan göras virtuellt innan produktionen startar.

Typiska exempel på användandet av beräkningsteknik är simulering av luft- och vätskeflöden, optimering av akustik, analys av värmeflöden maskiner, analys av röntgen- och satellitbilder, simulering av vädersystem, robotik för autonoma fordon, utveckling av träningssimulatorer för tex. sjukård eller skogsindustri, arbete med visualisering i VR-miljöer, samt utveckling av datorspel och film.

Beräkningsfysik

Kärnkurser

  I blockschemat visas profilens Kärnkurser, dvs de kurser som utgör profilens grundstomme. I listan finns dessutom kurser som ger ytterligare fördjupning och breddning inom profilens områden. Kärnkurserna är markerade i listan.

  Kärnkurserna är inte obligatoriska men det rekommenderas starkt att ha med dessa som grund i ditt blockschema. Utöver kärnkurserna väljer du kurser från listan som är intressanta för dig och ger det blockschema som passar dig bäst. Det går även bra att välja kurser från en annan profil.

  Var noga med att ditt blockschema uppfyller alla kategorier i din examen, dvs att du har valt tillräckligt med profilkurser, allmänna ingenjörskurser, projektkurser och hållbarhetskurser.

  Valbara kurser inom profilen

  Projekt och Teknik för hållbar utveckling

  • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling för ingenjörer (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling och strålningsmiljö (Lp1)
  Blockschema