Statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling


I examen ska ingå minst 12 hp baskurser inom statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling. Detta område syftar till att ge en förståelse bl.a. för mätosäkerheter, feluppskattningar, hypotesprövningar och statistisk behandling av data.