Sjukhusfysik


Profilen är tvärvetenskapligt till sin karaktär med inslag av kemi, biologi, miljö och medicin. Tonvikten ligger dock hela tiden på fysik och teknik med ett tydligt fokus på de praktiska tillämpningarna. De laborativa momenten är därför centrala i utbildningen och syftar till att ge praktisk erfarenhet inför den framtida yrkesrollen. Därför sker också utbildningen i ett nära samarbete med sjukvården. Ett flertal yrkesaktiva sjukhusfysiker och medicintekniker undervisar på kurserna och sjukhusets utrustning används för laborationer, t ex magnetkamera, datortomograf och strålbehandlingsutrustning. Det handlar om teknik med människan i centrum.

För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation, på samma sätt som för läkare. Denna utfärdas, efter ansökan, hos socialstyrelsen och förutsätter en sjukhusfysikerexamen som innebär en omfattande specialisering inom medicinsk strålningsfysik. En mer detaljerad beskrivning av kraven finns på sjukhusfysiks profilsida. Se även profilkurser för sjukhusfysik.

Arbetsmarknaden för sjukhusfysiker är främst inom sjukvården men även medicintekniska företag, kärnkraftsindustrin mfl är aktuella. Även för civilingenjörer inom medicinsk teknik finns en stor del av arbetstillfällena inom sjukvården och de medicintekniska företagen. Det finns också flera konsultbolag som arbetar med ren produktutveckling inom medicinsk teknik.

Forskning inom sjukhusfysikområdet bedrivs vid Umeå universitet främst inom områdena dosimetri och strålbehandling av cancer. Inom det medicintekniska området fokuseras idag mycket utveckling på avancerade analysmetoder som antingen är integrerade i annan medicinteknisk utrustning eller ingår i rena analysprogram. Forskning och utveckling sker naturligtvis också i stor utsträckning inom medicintekniska företag och inom sjukvården.

För att kunna ta ut en sjukhusfysikerexamen krävs utöver de kurser som ingår i spåret Sjukhusfysik; Kärnfysik, Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud, Medicin för ingenjörer, Hållbar utveckling och strälningsmiljö med projekt, Riskanalys inom strålbehandling, Mätmetoder och strålningsdetektorer, Klinisk praktik i medicinsk strälningsfysik, samt att examensarbetet utförts inom området medicinsk strålningsfysik.

OBS! Blockscheman nedan innehåller kurser med (gammal kurskod) som gäller fram till VT- och HT-22. För kurser med samma namn gäller den nya kurskoden från och med VT- och HT-23.
Sjukhusfysik

Kärnkurser

  I blockschemat visas profilens Kärnkurser, dvs de kurser som utgör profilens grundstomme. I listan finns dessutom kurser som ger ytterligare fördjupning och breddning inom profilens områden. Kärnkurserna är markerade i listan.

  Kärnkurserna är inte obligatoriska men det rekommenderas starkt att ha med dessa som grund i ditt blockschema. Utöver kärnkurserna väljer du kurser från listan som är intressanta för dig och ger det blockschema som passar dig bäst. Det går även bra att välja kurser från en annan profil.

  Var noga med att ditt blockschema uppfyller alla kategorier i din examen, dvs att du har valt tillräckligt med profilkurser, allmänna ingenjörskurser, projektkurser och hållbarhetskurser.

  Valbara kurser inom profilen

  Projekt och Teknik för hållbar utveckling

  • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling för ingenjörer (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling och strålningsmiljö (Lp1)