Robotik


I dagens samhälle används allt oftare tekniska hjälpmedel som innehåller någon form av enkel artificiell intelligens. Det kan vara system som hjälper oss att ta beslut, hitta saker på internet eller som kanske finns i en robot som dammsuger hemma. Robotik är ett område där fysik, matematik och datavetenskap tillsammans används för att lösa praktiska problem, tex. skapandet av robotar som använder kameror i kombination med artificiell intelligens för att analysera omgivningen och utföra komplexa uppgifter.

Profilen innehåller kurser utvalda för att ge både praktisk erfarenhet av robotteknik och teoretisk kunskap för att förstå och styra de tekniska systemen.

Profilen går utmärkt att kombinera med andra profiler på Teknisk fysik i Umeå, t.ex. Sensorteknik och dataanalys, Beräkningsfysik eller Nanoteknik och avancerade material.
Robotik

Kärnkurser

  I blockschemat visas profilens Kärnkurser, dvs de kurser som utgör profilens grundstomme. I listan finns dessutom kurser som ger ytterligare fördjupning och breddning inom profilens områden. Kärnkurserna är markerade i listan.

  Kärnkurserna är inte obligatoriska men det rekommenderas starkt att ha med dessa som grund i ditt blockschema. Utöver kärnkurserna väljer du kurser från listan som är intressanta för dig och ger det blockschema som passar dig bäst. Det går även bra att välja kurser från en annan profil.

  Var noga med att ditt blockschema uppfyller alla kategorier i din examen, dvs att du har valt tillräckligt med profilkurser, allmänna ingenjörskurser, projektkurser och hållbarhetskurser.

  Valbara kurser inom profilen

  Projekt och Teknik för hållbar utveckling

  • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling för ingenjörer (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling och strålningsmiljö (Lp1)
  Blockschema