Industriell strålningsfysik


Industriell strålningsfysik blandar sjukhusfysiken och beräkningsfysiken till ett utmärkt paket för dig som vill arbeta med strålning utanför sjukhusmiljön. En kombination av kärnkurserna i dessa profiler med ett komplement av statistik ger dig som student en bra uppfattning av hur strålning både används och beräknas på inom industrin.

OBS! Profilen är under uppbyggnad. Blockscheman, profilkurser och rekommenderade kurser kan vara felaktiga för profilen.
Industriell strålningsfysik

Kärnkurser

  I blockschemat visas profilens Kärnkurser, dvs de kurser som utgör profilens grundstomme. I listan finns dessutom kurser som ger ytterligare fördjupning och breddning inom profilens områden. Kärnkurserna är markerade i listan.

  Kärnkurserna är inte obligatoriska men det rekommenderas starkt att ha med dessa som grund i ditt blockschema. Utöver kärnkurserna väljer du kurser från listan som är intressanta för dig och ger det blockschema som passar dig bäst. Det går även bra att välja kurser från en annan profil.

  Var noga med att ditt blockschema uppfyller alla kategorier i din examen, dvs att du har valt tillräckligt med profilkurser, allmänna ingenjörskurser, projektkurser och hållbarhetskurser.

  Valbara kurser inom profilen

  Projekt och Teknik för hållbar utveckling

  • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling för ingenjörer (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling och strålningsmiljö (Lp1)