Basblock


Teknisk fysiks basblock är de tre första åren på programmet. I basblocket läser du kurser inom fysik, matematik och datavetenskap. Under det tredje och fjärde året på Teknisk Fysik kan du välja mellan att följa kurser inom en angiven profilering eller välja kurser inom ett stort utbud av valbara kurser.

Basblock
    Blockschema