Projektkurs sammanhängande


Definition av Sammanhängande projekt omfattande minst 7,5 hp
Kurs eller moment inom detta område följer den generella definitionen av projektkurs, med följande tilläggskrav:

  • ca 4-8 studenter ingår i projektgruppen, eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på ett företag eller motsvarande,
  • projektgruppens sammansättning ska inte vara självvald av studenterna.