Profiler


Som student på Teknisk Fysik i Umeå har du, utöver möjligheten att fritt välja kurser också tillgång till flera fördefinerade profiler anpassade för att ge dig en djupare insikt inom de olika områdena. Självklart kan du följa någon av dessa profiler och byta ut individuella kurser för att hitta det spår som passar just dig bäst.


Basblock

Basblock

Teknisk fysiks basblock är de tre första åren på programmet. I basblocket läser du kurser inom fysik, matematik och datavetenskap. Under det tredje och fjärde året på Teknisk Fysik kan du välja mellan att följa kurser inom en angiven profilering eller välja kurser inom ett stort utbud av valbara kurser.

Läs mer

Beräkningsfysik

Beräkningsfysik

Beräkningsteknik är ett samlingsnamn som täcker in de väsentliga delarna inom datorbaserad beräkning/simulering/visualisering. Dessa olika tekniker gör det möjligt att beskriva och analysera komplicerade fenomen och system inom t.ex. naturvetenskap, teknik och medicin. Inom näringslivet kan kostnadseffektiviseringar göras genom att experiment och fysiska modeller kombineras med datorbaserad simulering så att …

Läs mer

Finansiell modellering

Finansiell modellering

Få har lyckats undgå de senaste årens ekonomiska turbulenser med finanskrisen 2008 och den nuvarande europeiska skuldkrisen. Dessa kriser påminner oss om vikten av ett tryggt finansiellt system. Vid en jämförelse mellan olika länders BNP och deras banksystem visar det sig att Sverige hamnar på en tredjeplats bland Europas största …

Läs mer

Fotonik

Fotonik

Fotonik är ett snabbt växande vetenskapsområde som utgörs av läran om ljus, speciellt dess generering, egenskaper, manipulering, detektering och tillämpningar. Eftersom ljus kan växelverka med materia på många olika sätt är det ett oöverträffat hjälpmedel inom vetenskapen där det bl a används för att karakterisera, manipulera och behandla olika material. …

Läs mer

Industriell strålningsfysik

Industriell strålningsfysik

Industriell strålningsfysik blandar sjukhusfysiken och beräkningsfysiken till ett utmärkt paket för dig som vill arbeta med strålning utanför sjukhusmiljön. En kombination av kärnkurserna i dessa profiler med ett komplement av statistik ger dig som student en bra uppfattning av hur strålning både används och beräknas på inom industrin.

OBS! …

Läs mer

Medicinsk teknik

Medicinsk teknik

Sverige har en god tradition inom medicinsk teknik och har på många sätt bidragit till en förbättrad sjukvård med uppfinningar som pacemakern, hjärt-lungmaskinen, strålkniven och utrustning för ultraljudsdiagnostik. Den tekniska utvecklingen inom vården går snabbt framåt och utrustningarna blir allt mer avancerade och specialiserade. För den som vill arbeta inom …

Läs mer

Nanoteknik och avancerade material

Nanoteknik och avancerade material

Denna profil ger en grundläggande förståelse för hur diverse avancerade material kan tillämpas som superkondensatorer, organisk elektronik, solceller, och supraledare. Profilen innefattar också en fördjupning i olika typer av nanostrukturerade material, såsom fullerener, kolnanorör, grafen, kvantprickar. Denna fördjupning är av både teoretisk och experimentell karaktär och ett fokus ligger på …

Läs mer

Robotik

Robotik

I dagens samhälle används allt oftare tekniska hjälpmedel som innehåller någon form av enkel artificiell intelligens. Det kan vara system som hjälper oss att ta beslut, hitta saker på internet eller som kanske finns i en robot som dammsuger hemma. Robotik är ett område där fysik, matematik och datavetenskap tillsammans …

Läs mer

Rymdfysik och rymdteknik

Rymdfysik och rymdteknik

Mer än 99,5% av vårt synliga universum består av plasma (gas av joner och elektroner). Inom rymdfysiken studerar man fysiken för sådana plasmor. I en neutral gas påverkar partiklarna varandra genom kollisioner, medan de i ett plasma även påverkas av elektromagnetiska krafter. Detta orsakar många spännande fenomen i rymden.

Inom rymdforskningen …

Läs mer

Sensorteknik och datorseende

Sensorteknik och datorseende

Sensorer och olika mättekniker används inom vitt skilda områden för att ta in data och utvärdera den genom någon form av analys. Vad analysen är beror på området, t.ex. inom energisystem görs mätning av flöden och temperatur, inom medicin kan det vara detektion av cancerceller i mikroskopibilder eller analys av …

Läs mer

Sjukhusfysik

Sjukhusfysik

Profilen är tvärvetenskapligt till sin karaktär med inslag av kemi, biologi, miljö och medicin. Tonvikten ligger dock hela tiden på fysik och teknik med ett tydligt fokus på de praktiska tillämpningarna. De laborativa momenten är därför centrala i utbildningen och syftar till att ge praktisk erfarenhet inför den framtida yrkesrollen. …

Läs mer

Teoretisk fysik

Teoretisk fysik

Den här profilen passar för dig som är intresserad av teoretisk fysik. I profilen behandlar vi de olika typer av grundläggande krafter som finns i naturen. Dessa behandlas i kurser om allmän relativitetsteori, elektromagnetism och kvantfältteori.

I naturen finns fenomen som inte kan beskrivas av den klassiska fysiken, t.ex. …

Läs mer