Rymdfysik och rymdteknik


Mer än 99,5% av vårt synliga universum består av plasma (gas av joner och elektroner). Inom rymdfysiken studerar man fysiken för sådana plasmor. I en neutral gas påverkar partiklarna varandra genom kollisioner, medan de i ett plasma även påverkas av elektromagnetiska krafter. Detta orsakar många spännande fenomen i rymden.

Inom rymdforskningen studerar man t.ex. egenskaper hos solen och hos solsystemets alla objekt, solvindens roll för planeters atmosfärsförlust, uppkomsten av norrsken, hur rymdväder påverkar oss på jorden och hur rymdväder påverkar förhållandena på exoplaneter. För att kunna studera alla fenomen behövs dock avancerad teknologi och välutbildade ingenjörer och forskare.

Sverige ligger idag långt framme inom rymdfysik och rymdteknik. Svenska satelliter såsom Viking, Freja, Astrid och Mats har placerat svensk rymdfysik på världskartan under årens lopp och Sverige deltar med mätutrustning i många internationella satellitmissioner. Ett exempel är svenska instrument på ESA:s Jupiter ICy Moons Explorer (JUICE) som sköts upp 2023.

Rymden spelar en stor roll i vår vardag, t.ex. inom jordobservation av hav och mark, prognostisering av miljö och klimat, samt inom kommunikation, navigation och robotik. Teknik som ursprungligen varit avsedd för rymdsonder har efter hand också visat sig vara mycket användbar på jorden. Det kan gälla exempelvis avancerad elektronik, nya material och innovativa designlösningar. Man kan helt klart säga att rymden är ytterst viktig för utveckling och innovation inom många olika teknikområden!

Efter examen kan du fortsätta med en karriär inom akademin, industrin eller inom olika rymdrelaterade organisationer. Nedan listas några exempel inom forskning respektive industri.

 • Forskning: Rymdforskningen är mycket internationell och forskare och ingenjörer från hela världen samarbetar inom de olika rymdmissionerna. I Sverige finns akademisk rymdforskning t.ex. i Umeå, Uppsala, Stockholm, Lund och Luleå. Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut med verksamhet i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund.
 • Industri och organisationer: T.ex. Swedish Space Corporation (SSC), OHB Sweden, Lantmäteriet, Saab, och Omnisys. Fler exempel finns på Rymdstyrelsens hemsida: https://www.rymdstyrelsen.se/innovation/svenska-rymdforetag/

Rymdfysik och rymdteknik

Kärnkurser

  I blockschemat visas profilens Kärnkurser, dvs de kurser som utgör profilens grundstomme. I listan finns dessutom kurser som ger ytterligare fördjupning och breddning inom profilens områden. Kärnkurserna är markerade i listan.

  Kärnkurserna är inte obligatoriska men det rekommenderas starkt att ha med dessa som grund i ditt blockschema. Utöver kärnkurserna väljer du kurser från listan som är intressanta för dig och ger det blockschema som passar dig bäst. Det går även bra att välja kurser från en annan profil.

  Var noga med att ditt blockschema uppfyller alla kategorier i din examen, dvs att du har valt tillräckligt med profilkurser, allmänna ingenjörskurser, projektkurser och hållbarhetskurser.

  Valbara kurser inom profilen

  Projekt och Teknik för hållbar utveckling

  • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling för ingenjörer (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling och strålningsmiljö (Lp1)