Projektkurs


Definition av projektkurs
En projektkurs är en kurs, eller ett moment i en kurs, som bedrivs i projektform. Detta innebär att:

  • arbetet har ett väldefinierat mål och en tydlig beställare
  • arbetet syftar till att förbättra befintlig eller nyutveckla en prototyp, en produkt, ett system, en tjänst eller till att utföra ett förbättringsarbete som genererar ny kunskap
  • arbetet görs i en tillfälligt skapad projektorganisation
  • arbetet görs inom givna ramar avseende tid, resurs/kostnad och kvalitet/funktionalitet
  • roller, aktiviteter och dokumentation styrs av en dokumenterad projektmetodik
  • arbetet utförs i grupper om minst 3 studenter eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på företaget/organisationen.
  • ett sammanhängande projekt omfattande minst 7,5 hp bör finnas med.

Kurser