Sensorteknik och datorseende


Sensorer och olika mättekniker används inom vitt skilda områden för att ta in data och utvärdera den genom någon form av analys. Vad analysen är beror på området, t.ex. inom energisystem görs mätning av flöden och temperatur, inom medicin kan det vara detektion av cancerceller i mikroskopibilder eller analys av blodflöden i kroppen. Om man jobbar med satellit- och miljöövervakning analyserar man ofta bilder från kameror, radar data och värmekameror. Inom en del industrier vill man kanske automatisera inspektion och kvalitetskontroll av produkter med hjälp av bildanalys. Profilen ger goda kunskaper i 3D-rekonstruktion och mönsterigenkänning, artificiell intelligens och neurala nätverk, samt ger goda kunskaper i att planera experiment och att konstruera olika mätsystem samt att hantera och analysera erhållet mätdata för att dra slutsatser.

Tidigare har profilen kallats Sensorteknik och dataanalys. Notera att namn- och inriktningsändringen gäller fr.o.m. F18 och framåt samt att beskrivningen nedan är den från tidigare inriktning mot dataanalys. Självklart finns de tidigare blockschemana kvar för de som läser den tidigare varianten av profilen

För att förstå verkligheten måste olika fenomen kunna mätas, d.v.s. registreras och renodlas till en form som i slutändan kan förstås av människan. En civilingenjör från Teknisk fysik bör ha goda kunskaper i att planera experiment, konstruera olika mätsystem, utföra mätningar samt analysera mätdata och dra slutsatser.

Tekniska fysiker som arbetar praktiskt inom verksamheter som t.ex. teknik- och produktutveckling, processoptimering, processtyrning, kvalitetskontroll och materialforskning behöver ofta fördjupande kunskaper i mätteknik och statistik. Mätsystem som utvecklas och hanteras av tekniska fysiker finns i vitt skilda områden från processindustri och energisystem (t.ex. för mätning av vanliga storheter som flöde och temperatur) till medicinsk utrustning och specialområden som satellit- och miljöövervakningssystem. Inom fysiken och många andra ämnen krävs också mätningar för att konkretisera och verifiera teorier, liksom för att upptäcka och förstå nya fenomen. När väl mätdata erhållits gäller det att kunna hantera och analysera det för att kunna dra slutsatser. Statistiska metoder kan användas för att mäta och styra kvalitet, beräkna livslängden på komponenter, simulera kösystem,bestämma väldigt osannolika händelser (ex. något som kan gå fel i kärnkraftverk), klassificera observationer i grupper, minska antalet dimensioner, predicera framtida händelser, modellera förlopp som sker övertiden och mycket mer.

Tekniska fysiker med fördjupade kunskaper i sensorteknik behövs främst i näringslivet och forskningsinstitut, t.ex. som Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, men även på universitet och högskolor.

Tekniska fysiker som gjort avtryck inom sensorteknikprofilen (i modern tid) har därefter verkat på arbetsplatser som t.ex.

 • ABB HVDC
 • Autoliv AB
 • BAE Systems
 • Boliden AB
 • EDR & Medeso APS
 • Elpress AB
 • FOI
 • GE Healthcare
 • Lemontree
 • MacGregor Cranes
 • Sandvik Coromant
 • Sogeti AB
 • SpinChem AB

OBS: Kärnkurserna för denna profil är inte än kompletta.

Sensorteknik och datorseende

Kärnkurser

  I blockschemat visas profilens Kärnkurser, dvs de kurser som utgör profilens grundstomme. I listan finns dessutom kurser som ger ytterligare fördjupning och breddning inom profilens områden. Kärnkurserna är markerade i listan.

  Kärnkurserna är inte obligatoriska men det rekommenderas starkt att ha med dessa som grund i ditt blockschema. Utöver kärnkurserna väljer du kurser från listan som är intressanta för dig och ger det blockschema som passar dig bäst. Det går även bra att välja kurser från en annan profil.

  Var noga med att ditt blockschema uppfyller alla kategorier i din examen, dvs att du har valt tillräckligt med profilkurser, allmänna ingenjörskurser, projektkurser och hållbarhetskurser.

  Valbara kurser inom profilen

  Projekt och Teknik för hållbar utveckling

  • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling för ingenjörer (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling och strålningsmiljö (Lp1)