Profilkurs


I examen ska ingå minst 45 hp profilkurser eller valbara kurser på avancerad nivå. Fördjupning sker vanligtvis under programmets tredje, fjärde och femte år. Möjligheterna att kombinera en personlig och unik profil är stora. Studenten kan välja mellan att läsa kurser ur en fördefinierad profil, kombinera kurser från flera olika trackr eller i övrigt välja ur ett stort utbud av valbara kurser inom t.ex. datavetenskap, elektronik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, radiofysik, rymdfysik och rymdteknik. Den personliga trackn måste dock väljas så att studenten uppfyller förkunskapskraven på respektive kurs. Förkunskapskrav för respektive kurs garanterar progression mellan fördjupningskurserna. Fördjupningskurser från andra nationella eller internationella utbildningar kan tillgodoräknas i examen. Programledningen rekommenderar att studenten väljer de kurser som passar just denne allra bäst som person.

Kurser