Fotonik


Fotonik är ett snabbt växande vetenskapsområde som utgörs av läran om ljus, speciellt dess generering, egenskaper, manipulering, detektering och tillämpningar. Eftersom ljus kan växelverka med materia på många olika sätt är det ett oöverträffat hjälpmedel inom vetenskapen där det bl a används för att karakterisera, manipulera och behandla olika material. Inom industrin används ljus för avbildning och precisionsmätningar av olika objekt, för att reglera produktionsprocesser eller förebygga utsläpp av miljöfarliga ämnen. Ljuset möjliggör övervakning av växthusgaser inom klimatforskning eller ger information om innehållet i planeters atmosfär inom rymdforskning för att få information om innehållet i planeters atmosfär. Ljus används också inom ett flertal andra områden, såsom medicin och telekommunikation.

En av de viktigaste uppfinningar inom fotonik är lasern som generarar välkollimerade strålar av fotoner med hög intensitet och väldefinierade våglängder. Den möjliggör därmed noggranna mätningar av en mängd fysikaliska storheter (som avstånd, hastighet, brytningsindex och temperatur), studier av materia, detektion av små mängder av gaser (inkluderande individuella atomer och molekyler) eller manipulation av små biologiska objekt. Inom grundforskning används lasrar för att studera allt ifrån grundläggande fysikaliska samband till snabba fenomen i materia.

Profilen ger en gedigen kunskap om hur ljus kan beskrivas och hur det utbreder sig, samt hur det växelverkar med materia, allt från fria atomer och molekyler till komplexa material. Principen för hur lasrar fungerar förklaras och hur de kan används för att t.ex. mäta olika fysikaliska storheter, för studier och manipulation av mikroskopiska objekt, och för detektion av gaser inom industri och för miljöövervakning. Profilen ger också kunskap om hur optiska system ska designas för optimal prestanda samt praktiska erfarenheter av ljusbaserade beröringsfria mätmetoder.

Efter examen kan du fortsätta med en karriär inom akademin (som doktorand) eller industrin. Nedan listas några exempel av svenska fotonikföretag (se även http://www.photonicsweden.com/company_members för fler exempel)
 • Acal BFi – avbildning, fiberoptik, sensorer
 • Azpect Photonics – lasersystem, spektroskopi, optomekanik
 • Cobolt AB - lasersystem
 • CVI Meller Griot – optiska komponenter
 • Eclipse – belysning, optiska komponenter
 • FLIR – avbildning och gasdetektering
 • Hamamtsu Photonics Norden - detektorer
 • Laser2000 - optik
 • Limab AB - lasersensorer
 • Optronic AB – sensorer, avbildning, mätutrustning
 • Proximion Fiber Systems AB - fiberoptik
 • SiTek Elecro Optics AB - detektorer
 • Spectrogon AB – optiska filtrar
 • Thorlabs – optiska komponenter
Fotonik

Kärnkurser

  I blockschemat visas profilens Kärnkurser, dvs de kurser som utgör profilens grundstomme. I listan finns dessutom kurser som ger ytterligare fördjupning och breddning inom profilens områden. Kärnkurserna är markerade i listan.

  Kärnkurserna är inte obligatoriska men det rekommenderas starkt att ha med dessa som grund i ditt blockschema. Utöver kärnkurserna väljer du kurser från listan som är intressanta för dig och ger det blockschema som passar dig bäst. Det går även bra att välja kurser från en annan profil.

  Var noga med att ditt blockschema uppfyller alla kategorier i din examen, dvs att du har valt tillräckligt med profilkurser, allmänna ingenjörskurser, projektkurser och hållbarhetskurser.

  Valbara kurser inom profilen

  Projekt och Teknik för hållbar utveckling

  • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling för ingenjörer (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling och strålningsmiljö (Lp1)