Astrofysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen är indelad i en astrofysik- och en kosmologidel. Astrofysikdelen behandlar stjärnor, stjärnbildning, Jeansmassa, materia, strålning, Saha-ekvationen, energitransport i stjärnor, energialstring genom termonukleära processer och stjärnors slutstadier där vita dvärgar, neutronstjärnor och supernovor studeras. Kosmologidelen behandlar modeller för expanderande universum, det kosmologiska rödskiftet, universums termiska historia med nukleosyntesen och den kosmologiska bakgrundsstrålningen.

Kursen hade tidigare kurskod 5FY002.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY195

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår