Design-Build-Test, projektkurs för ingenjörer


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Tänk ett steg längre! Projektkursen för ingenjörer är en chans att bli en värdefull resurs för ett företag. En person som med nya ögon inspirerar, kommer med idéer och som kanske kan upptäcka nya möjligheter. Det är också din chans att bygga nätverk och knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Kursen inleds med seminarier om kommunikation, gruppdynamik, projektledning och budgetplanering. Därefter får du tillsammans med 6-7 andra studenter med stöd av en handledare utföra ett projektarbete vid något intressant företag. Varje projekt är ämnesövergripande och studenter från minst två olika ingenjörsprogram deltar i varje projekt.

I arbetet får du tillämpa dina ingenjörsmässiga kunskaper och både planera, utveckla och ta en produkt alternativt ett tekniskt system i drift. Tillsammans med beställaren(företaget) utformar ni projektet. Ni förhandlar fram en kravspecifikation i samråd med beställaren som är relevant med hänsyn till tid och resurser och utarbetar en fiktiv budget. När projektet är slutfört dokumenterar du och din grupp arbetet i en skriftlig rapport samt redovisar projektet muntligt vid en avslutande ”projektkonferens”.

Du lär dig:

  • Helhetsperspektiv vid ingenjörsmässigt arbete

  • Planera och organisera arbetet i ett projekt

  • Förstå de olika rollerna i en projektgrupp

  • Praktisera ingenjörsmässigt tänkande och kreativitet

  • Arbeta självständigt och tänka kritiskt

  • Kommunicera ett projekt inom gruppen och externt

  • Utvärdera produkten/systemet ur ett miljömässigt- och ekonomiskt livscykelperspektiv

För att få läsa kursen ska du ha minst 90 hp avklarade på en treårig ingenjörsutbildning eller minst 135 hp avklarade på encivilingenjörsutbildning.

Förkunskapskrav
Ger behörighet