Fasta tillståndets fysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper i fasta tillståndets fysik. Kursen behandlar fysikaliska egenskaper hos kristallina grundämnen samt dessa egenskapers beroende av variabler som t.ex. temperatur. Kursen omfattar kristallgitter, fononer, elektroner, värmekapacitet, elektrisk ledningsförmåga och värmeledningsförmåga, energiband, halvledare, elektrisk ledning genom elektroner och hål, dopning, halvledarapplikationer, magnetism, supraledning samt lågdimensionella system.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 10,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY021

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 10,5

Spår