Finansiell ekonomi D2


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen inleds med en introduktion av obligationsmarknaden följt av en genomgång av hur obligationer prissätts samt en genomgång av vad som påverkar priset på en obligation. Kursen fortsätter därefter med en genomgång av vilka finansiella derivatinstrument, terminskontrakt såsom valutaterminer, ränteterminer, varuterminer och aktieterminer. Därefter behandlas olika former av swapkontrakt. Huvuddelen av kursen behandlar dock optioner och hur dessa prissätts. Fokus ligger här på aktieoptioner.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för nationalekonomi
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 2NE016

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår