Finansiell ekonomi II D21


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen börjar med att beskriva varför det är viktigt att kunna hantera finansiella risker. Därefter fortsätter kursen med frågan om hur finansiella risker kan mätas och kvantifieras. Olika metoder för att simulera risk behandlas samt kredit och likviditetsrisker. Kursens fokus ligger sedan på hur VAR modellen kan användas som ett instrument för att mäta och kontrollera risk samt som ett instrument för aktiv riskhantering.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för nationalekonomi
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 2NE056

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår