Atom och molekylfysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens mål är att ge kunskap om atomers och molekylers struktur. Väteatomen, helium, alkaliatomer och övriga atomer behandlas. Vidare behandlas centralfältsapproximationen och banimpulsmoment, spinn, spinn-banväxelverkan och kärneffekter. Påverkan av externa fält införs gradvis. Bindningsmekanismer som jonbindning och kovalent bindning introduceras. Vibrations- och rotationsstrukturer och Born-Oppenheimerapproximationen gås igenom. Diatomära och polyatomära molekyler behandlas.
Förkunskapskrav
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY213

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår