Kvantmekanik 1


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Observera att denna kurs inte kan räknas tillsammans med Kvantmekanikens grunder till examen.

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om begrepp och matematiska redskap inom kvantmekanik. Kursen inleds med kvantmekanikens postulat och den matematiska formuleringen av kvantmekaniken. Tunneleffekten studeras. Lösningen av Schrödingerekvationen för väteatomen behandlas och rörelsemängdsmoment och spinn tas upp. System med identiska partiklar tas upp. Tidsoberoende störningsräkning behandlas med finstruktur i väteatomen och Zeemaneffekt som tillämpningar.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 6,0
Nivå Grundläggande
Kod 5FY156

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 6,0

Spår