Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud (Gammal kurskod)


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens behandlar avbildande MR-systems (kärnspinnresonans) tekniska uppbyggnad och funktion, pulssekvensernas betydelse för informationsinnehållet i MR-bilden samt ger träning i att kvalitetskontrollera och optimera ett avbildande MR-system.

Kursen omfattar huvudprinciperna för bildgivande MR, huvudmagnet, flöde, homogenitet, shimning, gradientspolar och -fält, RF-systemet, sändar- och mottagarspole. Slutligen behandlas ultraljudsteknik. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.
OBS! Denna kurs har fått en ny kurskod och namn, den ersätts med kursen "Magnetresonanstomografi och ultraljud"
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5RA007

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår