Modern fysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Målet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper i kvantfysik. Kursen inleds med en beskrivning av de experiment och idéer som ledde fram till kvantmekaniken. Vågfunktionen och dess sannolikhetstolkning samt Schrödingerekvationen introduceras och tillämpas på endimensionella problem. Den kvantmekaniska bilden av väteatomen beskrivs och kvanttal för rörelsemängdsmoment och spinn introduceras. Optiska spektra för enkla atomer tas upp. Finstruktur i atomspektra och Zeemaneffekt beskrivs översiktligt och optiska spektra för enkla atomer tas upp liksom radioaktivt sönderfall, kärnreaktioner, fission och fusion.

Info
Institutionen för fysik
Poäng 4,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY205

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 4,5

Spår