Fasta tillståndets fysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen inleds med en genomgång av kristallers uppbyggnad samt bestämning av kristallstruktur med röntgendiffraktion. Kursen behandlar i huvudsak elektriska och termiska egenskaper hos kristallina grundämnen samt dessa egenskapers beroende av olika variabler som t.ex. temperatur. Frielektronmodellen introduceras för att beskriva enklare metallers elektriska och termiska egenskaper medan bandstrukturmodeller måste introduceras för mer komplicerade metaller och för halvledare. Även dopade halvledare och några halvledartillämpningar behandlas. Gitterdynamik beskrivs genom införandet av fononbegreppet. Debyemodellen används för att beskriva värmekapacitet, volymutvidgning och värmeledningsförmåga hos isolatorer. I kursen ingår obligatoriska laborationer.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY209

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 7,5

Spår