Fysikalisk mätteknik med ellära


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens mål är att den studerande ska förvärva kunskaper om moderna mätsystem och deras möjligheter och begränsningar samt om grundläggande metoder för analys av mätdata. Efter kursen ska den studerande ha förvärvat kunskaper om bl.a. kretsteori, givare, operationsförstärkare, uppbyggnad av elektriska mätsystem och om grafisk programmering i vanliga kommersiella programmeringsspråk.

Kursen hette tidigare Fysikalisk mätteknik och hade kurskod 5FY190.
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY225

Kategorier
Statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling 7,5

Spår