Kärnfysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar atomkärnan, dess uppbyggnad, hur man experimentellt kan studera atomkärnan samt tillämpningar av kärnfysik som t.ex. energiutvinning genom fission. Viktiga verktyg för studier av atomkärnan, som tvärsnitt, introduceras och olika former av sönderfall behandlas i detalj. Modeller för atomkärnans uppbyggnad och viktiga koncept som bindningsenergi introduceras också. En översiktlig beskrivning av partikelacceleratorer samt fissionsbaserad kärnkraft ingår. Kursen innefattar även en obligatorisk laborationsdel.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info