Kvantfältteori II


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen fortsätter där kursen Kvantfältteori I slutar. Först studeras högre ordningar i störningsräkning av QED. Därefter behandlas gaugeteorier, där växelverkan introduceras genom att globala symmetrier görs lokala. Sedan visas hur partiklars massor kan genereras via spontant symmetribrott såsom Goldstone- och Higgsmekanismerna. Resten av kursen ägnas åt den elektrosvaga teorin. Sedan tillämpas teorin för beräkning av olika spridningstvärsnitt.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY180

Kategorier
Avancerade kurser 7,5
Profilkurs 7,5

Spår