Kvantfältteori I


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar relativistisk kvantmekanik med Dirac- och Klein-Gordonekvationerna, Lagrangeformulering av fältteorier och relationen mellan symmetrier och konserverade storheter. Därefter kvantiseras skalär-, Dirac- och fotonfälten m.h.a. kanonisk kvantisering och annihilations- och kreationsoperatorer. Propagatorbegreppet introduceras och S-matrisexpansionen och Feynmanreglerna för kvantelektrodynamik (QED) tas fram. QED tillämpas på olika spridningsprocesser, t.ex. Comptonspridning.

Observera att det endast krävs en av kurserna Allmän relativitetsteori, 7,5 hp, eller Elektrodynamik II som förkunskapskrav.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY179

Kategorier
Avancerade kurser 7,5
Profilkurs 7,5

Spår