Kvantmekanikens grunder


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Observera att denna kurs inte kan ingå i examen tillsammans med kursen Kvantmekanik 1. Kvantmekanikens grunder rekommenderas till de studenter som läser Sjukhusfysik.

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper i kvantmekanik, kunskaper som är viktiga för förståelsen av materien men som även är viktiga som grund för vidare studier i fysik. Kursen inleds med en repetition av bakgrunden till kvantmekaniken. Schrödingerekvationen och lösningen av endimensionella problem tas upp. Rörelsemängdsmoment och spinn, centralkrafter med tillämpning på väteatomen, tidsoberoende störningsräkning, identiska partiklar och atomstruktur behandlas.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY157

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 7,5

Spår