Magnetresonanstomografi och ultraljud


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


OBS! Kursen hette tidigare "Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud"

Kursen inleds med kärnspinnresonansfysik, hur kärnspinn kan manipuleras och detekteras samt hur detta går att utnyttja för att skapa ett avbildande system - magnetresonanstomografi (MRT). Sedan studeras avbildningssystemets tekniska uppbyggnad och funktionen hos huvudkomponenter som exempelvis huvudmagneten, gradienter och RF-systemet.

Avvikelser från den ideala funktionen hos systemets komponenter och dess effekter studeras för att ge förståelse för vanliga artefakter och verktyg att hantera dessa. Kursen omfattar även bildrekonstruktion, pulssekvensers uppbyggnad och betydelse för kontrasten i bilderna. De viktigaste grupperna av MRT sekvenser som gradient-eko och spinn-eko sekvenser behandlas i djupare detalj medan mer specialiserade sekvenser som möjliggör exempelvis mätningar av diffusion, kemisk sammansättning och flöde studeras mer översiktligt. Tekniker för att snabba upp bildinsamlingen behandlas också.

Slutligen ges en introduktion till bildgivande ultraljudsteknik. Här behandlas de fysikaliska principerna bakom tekniken samt hur avbildningssystemet är uppbyggt. Även generering av ultraljud, pulseko-metoder och dopplerteknik studeras.

Kursen omfattar två moduler:
1. Teoridel, 6 hp
2. Laborationsdel, 1.5 hp

Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 3RA043

Kategorier
Avancerade kurser 7,5
Profilkurs 7,5

Spår