Medicinsk teknik (gammal kurskod)


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens ger kunskap om tekniska tillämpningar för diagnostik och terapi inom sjukvården och grundläggande kunskaper om kvalitetssäkring och de speciella säkerhetskrav som gäller vid användning av medicinteknisk apparatur.Kursen omfattar elektriska signaler från hjärta och hjärna, signalanalys, elsäkerhet, pacemakerterapi, respirationsfysiologi, biosensorer, implantat, laser, ultraljud, intensivvård och dialysmetoder. Vidare behandlas grundläggande atom- och kärnfysik, radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, röntgenröret, acceleratorer för radioterapi, strålningsdetektorer, gammakameran, strålskydd och bildbehandling. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 10,0
Nivå Grundläggande
Kod 5RA037

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 10,0

Spår