Fysikalisk mätteknik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens mål är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper om moderna mätsystem och deras möjligheter och begränsningar samt om grundläggande metoder för analys av mätdata. Efter kursen ska den studerande ha förvärvat kunskaper om bl.a. kretsteori, operationsförstärkare, uppbyggnad av elektriska mätsystem och om grafisk programmering i vanliga kommersiella programmeringsspråk.

Kursen hette tidigare Grundläggande mätteknik och hade kurskod 5FY036.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY190

Kategorier
Statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling 7,5

Spår