Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen hette tidigare Monte Carlo-metoder och hade kurskod 5FY061

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper kring några användningsområden för Monte Carlo-metoder inom fysik och teknik. Kursen omfattar en introduktion till Monte Carlo-metoder, slumptalsgenerering, Monte Carlo som integrationsmetod, Monte Carlo inom statistisk fysik, Monte Carlo i olika ensembler, olika uppdateringsmetoder samt diagnostik och konvergens av Monte Carlo-beräkningar. Kursen innehåller en orientering om andra tillämpningar av Monte Carlo inom fysik och teknik.
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY188

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår