Modellering och simulering


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen ger kunskap om modellering/simulering/analys/optimering med fokus på modellering och simulering. Kursen innehåller: direkt simulering av diskret-tid modeller (t.ex. cellular automata), händelsebaserad simulering (t.ex. kösystem men också som ett mer effektivt sätt att simulera diskret-tid-modeller), lösningsmetoder för ordinära differentialekvationer, introduktion till Markov kedje Monte Carlo och MEX-filer. Tillämpning görs genom laborationer som utförs i Matlab och programbibliotek.

Kursen hade tidigare kurskoden 5FY095.