Optisk konstruktion


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens behandlar optiskt avbildande system och avbildningsfel, s.k. aberrationer. Kursen introducerar paraxial formalism för tunna och tjocka linser och ”ray-tracing”-ekvationer härleds. Kursen behandlar diffraktionsfenomenets inverkan på bildkvalitet. Uttryck härleds för kromatisk aberration och monokromatiska aberrationer. Kursen behandlar metoder och strategier för hur optiska system kan konstrueras där aberrationer elimineras och hur optiska system kan optimeras för minimala aberrationer.

Kursen hade tidigare kurskod 5FY148.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY194

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår