Spektroskopiska tekniker för materialvetenskap


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen hette tidigare Molekylspektroskopi med tillämpningar och hade kurskod 5FY181.

Kursen behandlar atomers och i synnerhet molekylers struktur och växelverkan med infraröd (IR), synlig och ultraviolett elektromagnetisk strålning. Absorptions- och emissionsspektroskopiska metoder studeras, bl.a. polariserad absorptions-, mättnads-, fluorescens-, IR- och Ramanspektroskopi. Kursen ger introduktion till gruppteori och molekylers symmetrioperationer av relevans för spektroskopiska tekniker.

Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY216

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår