Röda tråden är en databas med information om kurserna på Teknisk fysik i Umeå. Denna hemsida är till för studenter, kursansvariga eller de som bara är allmänt nyfikna över programmet. Här kan man hitta kursprofiler, rekommenderade blockscheman, kurser, kurstillfällen med mera. Med en användare kan du som student bygga ditt egna blockschema som passar dina mål och intressen!

Röda tråden har byggts upp av studenter på programmet och drivs amanuenserna, med stöd från kursansvariga lärare och engagerade studenter. Röda tråden har utvecklats av flera olika studenter, och befinner sig nu i sin fjärde version.

Vi noterar att du ej är inloggad i systemet. När man är inloggad kan man göra egna scheman och planera sin studiegång på ett smidigt sätt.


Profiler
Beräkningsfysik
Beräkningsfysik

Beräkningsteknik är ett samlingsnamn som täcker in de väsentliga delarna …

Läs mer
Finansiell modellering
Finansiell modellering

Få har lyckats undgå de senaste årens ekonomiska turbulenser med …

Läs mer
Teoretisk fysik
Teoretisk fysik

Den här profilen passar för dig som är intresserad av …

Läs mer
Medicinsk fysik
Medicinsk fysik

Inom profilen medicinsk fysik kan två spår urskiljas: sjukhusfysik och …

Läs mer
Rymd- och astrofysik
Rymd- och astrofysik

Mer än 99,5% av vårt synliga universum består av plasma …

Läs mer
Fotonik
Fotonik

Fotonik är ett snabbt växande vetenskapsområde som utgörs av läran …

Läs mer
Kombinerade profiler
Kombinerade profiler

Under denna kategori hittar du blockscheman som är sammansatta av …

Läs mer
Robotik
Robotik

I dagens samhälle används allt oftare tekniska hjälpmedel som innehåller …

Läs mer
Sensorteknik och datorseende
Sensorteknik och datorseende

Sensorer och olika mättekniker används inom vitt skilda områden för …

Läs mer
Basblock
Basblock

Teknisk fysiks basblock är de tre första åren på programmet. …

Läs mer
Nanoteknik och avancerade material
Nanoteknik och avancerade material

Denna profil ger en grundläggande förståelse för hur diverse avancerade …

Läs mer
Kategorier
Kursuppdateringar
Blockuppdateringar