Beröringsfria mätmetoder


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar moderna optiska, induktiva, kapacitiva och akustiska metoder för mätning av storheter som längd, läge, tjocklek och förflyttning samt mätning av dielektriska och elektriska materialegenskaper. Kursen innehåller obligatoriska experimentella projektarbeten.

Kursen hade tidigare kurskoden 5FY136.
Ger behörighet