Laserbaserade spektroskopiska tekniker


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Observera att denna kurs har Atom- och molekylfysik som officiellt förkunskapskrav. De studenter som inte uppfyller det förkunskapskravet på grund av hur kurser är periodiserade får läsa kursen ändå, och får en introducerande crash course i atom- och molekylfysik som tar upp nödvändiga förkunskaper.

Kursen introducerar grunderna för lasrar och växelverkan mellan ljus och materia i gasfas och fokuserar på olika experimentella laserspektroskopiska tekniker inklusive Doppler-breddad absorptions- och fluorescensspektroskopi, icke-linjär spektroskopi, Ramanspektroskopi, spektroskopi på molekylära strålar, tidsupplöst spektroskopi, koherent spektroskopi samt laserkylning och infångning. Tillämpningar inom grundforskning, i industriella sammanhang, vid miljöövervakning och inom medicin ingår i kursen. Kursen innehåller obligatoriska laborationer. Kursen omfattar en teoridel om 6,5 hp och en laborationsdel om 1 hp.

Kursen hade tidigare kurskod 5FY131. Den hette Laserbaserade spektroskopiska mätmetoder under en period också.
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY192

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår