Avancerade lasersystem och laserteknologi


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Efter en kort repetition av grunderna för laserverkan behandlar kursen olika typer av kontinuerliga och pulsade lasrar, bl.a. halvledarlasrar, fiberlasrar och fasta tillståndets lasrar, som emitterar ljus i ett flertal våglängdsområden - allt från röntgenområdet, via det synliga, upp till det s.k. mitt-infraröda området - med en mängd olika egenskaper - allt från en extremt smal linjebredd, via multimoduppträdande och frekvenskammar, till pulser med mycket hög effekt. Metoder för icke-linjär frekvensomvandling och ljusförstärkning diskuteras, t.ex. frekvensfördubbling, frekvensskillnad- och summafrekvensgenerering, optiska parametriska processer, och generering av superkontinuum. Kursen inkluderar även utrustning och tekniker för aktiv kontroll av ljus, t.ex. aktiv och passiv modlåsning, s.k. ”chirpad” pulsförstärkning, elektro- och akusto-optiska modulatorer och Faraday-isolatorer. Avslutningsvis diskuteras även andra avancerade ljuskällor såsom attosekundskällor, frielektronlasrar och synkrotroner.

Kursen hade tidigare kurskod 5FY189

Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY215

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår