Dynamisk modellering av levande system


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen är avsedd för studenter från fysik eller biovetenskap som vill förstå levande system med modeller och simuleringar. Om du är fysikstudent har du en stark bakgrund i beräkningsfysik. Den har du använt för att lösa problem i statistisk mekanik, fasta tillståndets fysik, elektromagnetism och så vidare. Men dina färdigheter sträcker sig långt bortom traditionell fysik. Om du å andra sidan kommer från biovetenskap har du goda färdigheter inom biologi, bioteknik eller medicin. Om du kombinerar den träningen med modellerings- och simuleringskunskaper, har du en unik kompetens att kunna lösa biologiska problem på nya sätt. I den här kursen kommer vi att gå igenom en samling modeller och metoder för att beskriva genreglering nätverk, geografisk epidemisk spridning, konkurrens mellan arter, och mycket mer. Förutom att ge en djupare förståelse för dessa problem kommer modellerna att hjälpa dig att utveckla nya i framtida problem. Eftersom den här kursen riktar sig till studenter med olika utbildningsbakgrund, kommer den att bidra till att underlätta tvärvetenskaplig kommunikation mellan studenter från olika områden inom naturvetenskap. Att övervinna detta är avgörande för såväl industri som forskning.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY198

Kategorier
Avancerade kurser 7,5

Spår