Finansiell matematik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar den grundläggande matematiska teorin för modellering och prissättning av finansiella instrument i kontinuerlig tid. Fokus ligger på modellering av aktier och prissättning av aktieoptioner i Black Scholes modell, som bygger på geometrisk Brownsk rörelse. I kursen ingår även ränteteori och prissättning av olika ränteinstrument.

Tidigare hade kursen kurskoden 5MA130.

Info