Icke-linjär fysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen innehåller härledningar av Korteweg de Vries-ekvationen och icke-linjära Schrödingerekvationen samt en genomgång av de principer som gör att dessa ekvationer generiskt beskriver icke-linjära vågor i fysikaliska system. Vidare studeras icke-lokala effekter och dess samband med frekvenskonversion, samt kopplade icke-linjära system och hur dessa kan användas för att beskriva parametriska instabiliteter. I kursen introduceras också multipla tidsskaletekniker och variationsmetoder.
Kursen hade tidigare kurskod 5FY038
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY196

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår