Elektrodynamik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper i elektromagnetism. Kursen börjar med fördjupade studier om elektrostatiska och magnetostatiska problem. Sambandet mellan elektrodynamik och speciell relativitetsteori behandlas. Lagarna för reflektion och transmission av plana vågor i ett plant gränssnitt härleds. Transmissionslinjer och vågledare med TEM-, TE- och TM-moder studeras. De retarderade potentialerna introduceras och används för beräkning av strålning från antenner.

Kursen hade tidigare kurskoden 5FY146.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 6,0
Nivå Grundläggande
Kod 5FY186

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 6,0

Spår