Analytisk mekanik C


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens mål är att ge förtrogenhet med alternativa metoder inom den klassiska mekaniken samt att ge god förmåga att analysera och lösa mekaniska problem. Kursen behandlar rörelse relativt accelererade referenssystem, system med variabel massa, variationskalkyl, Lagrange- och Hamiltondynamik med Poissonparenteser, centralrörelse, kopplade svängande system samt stela kroppens dynamik i tre dimensioner, Eulervinklar och Eulers ekvationer. Tyngdpunkten ligger på Lagrangeformuleringen av mekaniken.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 6,0
Nivå Grundläggande
Kod 5FY001

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 6,0

Spår