Kvalitetsteknik och försöksplanering


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


I kursen behandlas linjära modeller, speciellt ensidig variansanalys, randomiserade blockförsök samt grunderna i enkel och multipel linjär regressionsanalys. Dessutom ingår statistisk kvalitetsteknik med särskild tonvikt på de sju förbättringsverktygen, statistisk processtyrning med kontrolldiagram, duglighetsanalys samt gauge R and R. Slutligen behandlas försöksplanering inkluderande faktoriella försök, fraktionella försök, skattning av responsytor samt en orientering om faktoriella försök med fler än två nivåer. Obligatoriska laborationer med statistisk programvara ingår i kursen.

Kursen ger behörighet till ett flertal kurser i matematisk statistik.
Info
Institutionen för matematik och matematisk statistik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5MS001

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår