Kvantmekanik 2


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper i kvantmekanik. I kursen behandlas elektroner i magnetfält, Landaunivåer, kvantiserad Halleffekt, Aharonov-Bohmeffekten, spinnprecession i magnetfält, spinnresonans och ”quantum entanglement”. Vidare ingår behandling av variationsprincipen, heliumatomen, kovalent bindning, kvanttunnling, adiabatisk approximation, Berryfasen, emission och absorbtion av strålning, samt spridningsteori. Kryptering och teleportering tas upp.

Kursen hade tidigare kurskoden 5FY160.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY174

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår