Rymdplasmafysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens fokus är grundläggande plasmafysik med en betoning på rymdplasmor. I kursen ingår Debyeskärmning, störningsteori för laddade partiklars rörelse, magnetohydrodynamik, plasmor i rymden, jonakustiska vågor, magnetosoniska vågor, Alfvénvågor, ambipolär diffusion, kinetisk teori, elektronplasmavågor, Landaudämpning samt icke-linjära fenomen som exempelvis solitoner och chockvågor.

Kursen hade tidigare kurskod 5FY151.
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY184

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår