Biomedicinska sensorer och analys


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen handlar om hur fysiologiska signaler mäts och analyseras inom sjukvård och medicinsk forskning, specifikt behandlas följande områden:
  • Signalteori
  • Tryckmätning
  • Flödesmätning
  • Rörelse och kraftmätningar
  • Temperatur och värmeflödesmätningar
  • Bioelektriska och biomagnetiska mättekniker
  • Kemiska mättekniker
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 3RA044

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår